Forretningsjuss workshop – Håndterer din bedrift risiko på en riktig måte?

Håndterer din bedrift risiko på riktig måte?

Gjennom fire tema gir vi deg en forståelse for hvordan du skal gå frem for å få oversikt over risikoprofilen til din bedrift og hva du kan gjøre for å redusere eksterne trusler. En god risikoforståelse vil gjøre deg i bedre stad til å forstå hvilke forretningsmuligheter du har.
Advokat Berit Koksvik vil lede en heldags workshop som vil gi din bedrift praktisk og faglig innsikt i hvilke rettslige problemstillinger som er relevant for akkurat din bedrift. Workshopen tar for seg følgende tema;

1. Fallgruver
En gjennomgang av fallgruver de fleste grundere går i ved oppstart av egen bedrift. Deltakeren får muligheten til å lage egen risiko- og mulighetsanalyse. Hvilke fallgruver er aktuelle for akkurat din bedrift.

2. Økonomistyring
Hvilke prioriteringer bør du som grunder gjøre i forhold til det økonomiske. Lær deg å lage en «stop doing list» Hvilke aktiviteter, handlinger, vaner og oppførsel bør du korrigere eller avstå fra.

3. Oppgaveprioritering
Hvordan sette opp en modell for de oppgavene du står overfor. Hvilke milepæler bør du ha for å nå frem til lønnsom drift.

4. Hvilke juridiske vurderinger bør du gjøre når du skal organisere bedriften din.

Del dette arrangementet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Kursdetaljer

Påmelding

Logg inn