Solceller

Solenergi i landbruket – 23. november

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Kom på informasjonsmøte om solenergi i landbruket 23. november. Her får du bl.a. en introduksjon til solenergiteknologi (hovedkomponentene i et solcellesystem), støtteordninger og andre rammevilkår, og relevante faktorer i forhold til lønnsomhet.

 

Gårdbrukere rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig. Én slik løsning er å i større grad benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. Lokal energiproduksjon ved å utnytte energien fra sola er en mulighet som i økende grad er interessant for gårdbrukere ettersom teknologiene har blitt bedre og kostnadene har falt. Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til matproduksjon med mindre klimagassutslipp, og i de gode prosjektene er det et positivt bidrag til bondens bunnlinje.

 

Foredragsholder: Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Påmelding: Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig.

NB: Informasjonsmøtets fokus er på solceller, altså strømproduksjon, og ikke solfangere som produserer varme.

Sted: Kommunestyresalen – Eidsvoll Rådhus

Foto: Karl Henrik Laache

Del dette arrangementet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kursdetaljer

Påmelding

Logg inn