Individuell veiledning og næringsfaglig vurdering

Individuell veiledning

Målet med veiledningstilbudet er å hjelpe deg å lage en god forretningsplan som setter deg i stand til å starte og utvikle en lønnsom forretningsvirksomhet. Hvorvidt prosjektet ditt lykkes avhenger i stor grad av deg selv, din vilje, kompetanse og dine personlige egenskaper . Din veileder vil bistå deg i utviklingen av din forretningsidé, plan og gjennomføring. 

Næringsfaglig vurdering

Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. For å søke om dette krever NAV at du henter inn en næringsfaglig vurdering, dette kan vi bistå med. 

Du kan søke om å få beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet. Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase. Sjekk om du oppfyller kravene her.

Det er egenandel på næringsfaglig vurdering. 

Bestill time 

Bestill time for veildning eller næringsfaglig vurdering i skjema under. Husk å krysse av for riktig region. Foreløpig tilbys StartUp Vikens etablerertjenester til regionene i gamle Akershus fylke. 

Dersom du skal bestille næringsfaglig vurdering MÅ du i forkant av møtet sende CV og forretningsplan til veileder.

Logg inn