Næringsfaglig vurdering

Dette er en vurdering som gjennomføres av Etablerertjenesten. Prisene for dette får du ved å ta kontakt med din etablerertjeneste nær deg.

Næringsfaglig vurdering

Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. For å søke om dette krever NAV at du henter inn en næringsfaglig vurdering, dette kan vi bistå med. Dette er en vurdering som gjennomføres av Etablerertjenesten. Prisene for dette får du ved å ta kontakt med din etablerertjeneste nær deg.

Kontakt etablerertjenesten nær deg for å få næringsfaglig vurdering

Du kan søke om å få beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet. Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase. 

Regler om arbeidsavklaringspenger NAV

Hva slags krav stilles?

  • Virksomheten må være ny - å overta allerede eksisterende virksomhet er ikke etablering av ny virksomhet. Dato for registrering av firmaet er ikke avgjørende for om virksomheten kan anses for ny. Hvis du går fra en selskapsform til en annen, men driver med det samme regnes heller ikke dette som ny virksomhet.
  • Provisjonsbasert virksomhet støttes ikke da dette ikke regnes som ny virksomhet. Dette regnes som utvidelse av eksisterende virksomhet.
  • Dersom flere personer ønsker å etablere en ny virksomhet sammen, må den eller de av etablererne som mottar dagpenger, til sammen ha en eierandel i virksomheten på over 50 prosent.
  • Næringsfaglig vurdering bør fortrinnsvis foretas hvor virksomheten etableres, og ikke der etablereren er bosatt. Det vil si hvis du for eksempel bor på Øvre Romerike og skal starte virksomhet et annet sted må du sjekke hvem som gjør næringsfaglige vurderinger der du skal etablere virksomheten.